Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Вложки

ЦЕНИ НА ВЛОЖКИ В ЦЕНТРАЛНАТА ПРЕСА
Издание Брой вложки Ед. цена,
лева, без ДДС
Забележка
ТРУД- Всекидневник до 40 000 0,10 събота - 40 000, останалите дни - 30 000
24 ЧАСА до 40 000 0,10 събота - 40 000, останалите дни - 30 000
ТЕЛЕГРАФ до 180 000 0,10 петък - 180 000, останалите дни - 130 000
МОНИТОР до 12 000 0,10  
СТАНДАРТ до 40 000 0,10 събота - 40 000, останалите дни - 30 000
КАПИТАЛ 5 500 0,30 Влагане само в абонамента
КАПИТАЛ 15 000 0,26 Влагане в целия тираж
Why Mailbox