Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Контакти

За оферти и заявки за разпространение във всички градове:
мобилен 088 619 09 39
e-mail: mailbox@mailbox.bg

За оферти и заявки за дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали:
мобилен 088 854 84 94
e-mail: office@mailbox.bg

Контакти

Централен офис

МЕЙЛБОКС ЕООД
София 1680, кв. Манастирски ливади
ул. Родопски извор 60, офис 2 - 3
тел. 02 447 77 77
факс 02 447 77 44
e-mail: office@mailbox.bg
www.mailbox.bg


Разпространителски офис

София 1612, кв. Хиподрума
ул. Кратово 8 (партер)
тел. 02 443 51 68
e-mail: mailbox@mailbox.bg
www.mailbox.bg