Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

ELMA - European Letterbox Marketing Association

МЕЙЛБОКС е член на ELMA от 2016 година.

ELMA - European Letterbox Marketing Association е водещата европейска организация за doordrop решения, които включват разпространението на всякакви рекламни печатни материали, като каталози, брошури, листовки, безплатни вестници и мостри на продукти.
За задълбочаване на добрите практики в бранша, Управителният съвет на ЕЛМА избира внимателно своите членове за да представляват най-добрите в своя клас на всеки пазар.

ELMA