За оферти и заявки за разпространение във всички градове:
мобилен 088 619 09 39, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За оферти и заявки за дизайн, предпечат и отпечатване на
рекламни материали:
мобилен 088 854 84 94, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Рапространителски офис M A I L B O X
София 1612, кв. Хиподрума, ул. Кратово 8 (партер)
тел. 02 443 51 68
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mailbox.bg

Централен офис
М Е Й Л Б О К С  ЕООД
София 1680, кв. Манастирски ливади
ул. Родопски извор 60, офис 2 - 3
тел. 02 447 77 77
факс 02 447 77 44
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mailbox.bg